Simpele pagina

Privacy Statement

Wanneer u deelneemt aan de Mikrocentrum meet & learn community, dan vragen we naar uw persoonsgegevens. Graag vertellen we u met deze privacy policy, voor welk(e) doeleinde(n) we dit doen en waarom wij menen daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Deze policy is in lijn met de nieuwe richtlijnen volgens de GDPR en van toepassing op alle activiteiten van Stichting Mikrocentrum Nederland. Mikrocentrum Opleidingen B.V. en Mikrocentrum Activiteiten B.V. zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van deze gegevens. Zij zijn gevestigd aan de De Run 1115, 5503 LB Veldhoven. Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan contact met ons op via service@mikrocentrum.nl.

Privacy statement

1. Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy en gegevens van onze bezoekers vinden wij van groot belang. Daarom zorgen we ervoor dat uw gegevens worden beveiligd en bewaakt tegen misbruik en ongeautoriseerde partijen. Mikrocentrum bewaart uw gegevens zolang de gegevens relevant zijn in verband met de doeleinden als beschreven bij punt 3, 4 en 5.

2. Klachtrecht

Mocht u ondanks onze waarborgen ontevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op met ons serviceloket via service@mikrocentrum.nl of telefonisch: 040-269 99 11. Daarnaast staat het u vrij om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Als u zich registreert voor de Mikrocentrum meet & learn community, verzamelen wij uw e-mailadres en naam. Als u ervoor kiest om dit te verstrekken, houden we ook uw adres, telefoonnummer, functie, organisatie, interesses, expertise en avatar bij, evenals alle inhoud die u creëert op het platform. Het verzamelen van deze informatie heeft als doel het creëren van een levendige community gebaseerd op een open en transparante conversatie.  

4. Verwerking persoonsgegevens

Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. Dit ondervangen we met een rechtenstructuur per systeem en de inzet van complexe, wisselende wachtwoorden per systeem. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. 

5. Beeldopnamen

Op onze evenementen worden foto’s en video’s gemaakt ter verslaglegging en registratiedoeleinden van het betreffende evenement. Het kan dus zijn dat u op foto’s of video’s wordt vastgelegd die tijdens en na afloop van het evenement door ons worden gebruikt

6. Overige

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de meest recente en bewezen technieken die door Mikrocentrum up-to-date worden gehouden. Wij doen er alles aan om dit te waarborgen en te bereiken.

7. Melding van datalekken

Mikrocentrum houdt zich aan de Meldplicht datalekken richtlijnen zoals vastgelegd bij de Authoriteit Persoonsgegevens onder de url:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken. Dat betekent dat wij eerst de ernst van de melding bepalen aan de hand van de richtlijnen en indien nodig overgaan tot het indienen van een melding bij de Authoriteit Persoonsgegevens. Tevens informeren wij tijdig ook alle betrokkenen en belanghebbenden over het datalek en de ondernomen acties. 

Mikrocentrum heeft het recht om de inhoud van deze privacy policy waar nodig te wijzigen. Wij raden u aan om deze policy met enige regelmaat te lezen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. De laatste wijziging heeft plaats gevonden op: 27 augustus 2020.