Clean voor management

Karin Mous
Karin Mous Mikrocentrum Team
in groep Clean community

Weet u welke invloed de reinheidseisen hebben die aan u en (andere) toeleveranciers gesteld worden en wat de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de kostprijsbepaling? In veel gevallen weet de keten niet precies hoe de reinheidseisen de productieprocessen beïnvloeden. De reinheidsvoorschriften zelf geven niet altijd voldoende informatie. Er wordt een stuk competentie gevraagd die nog niet is opgebouwd. De cursus Clean voor management biedt u handvatten om in te spelen op de toenemende reinheidseisen van de klant. 

  • Ontdek welke reinheidsfaciliteiten u nodig heeft om aan de eisen te voldoen
  • Leer alles over reinheidsspecificaties
  • Leer hoe u reinheidscompetenties opbouwt

Direct inschrijven

Over de cursus Clean voor management

Er is een groeiende vraag van de industrie naar schone producten. Voor het management ligt er een uitdaging om in te schatten wat de reinheidseis voor invloed heeft op de eisen die aan de toeleveranciers gesteld moeten worden en wat de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de kostprijsbepaling. In veel gevallen weet de keten niet precies hoe de reinigingseisen de productieprocessen beïnvloeden. De reinheidsvoorschriften zelf geven niet voldoende informatie. Er wordt een stuk competentie gevraagd die nog niet is opgebouwd.

Doel van de Clean voor management cursus

Deze cursus biedt managers handvatten om in te spelen op de toenemende reinheidseisen van de klant. Tijdens de cursus worden de reinheidsspecificaties besproken. Er wordt stilgestaan bij het optimale gebruik van reinigingssystemen. Diverse inkoop en verkoop gerelateerde zaken worden onder de loep genomen. Het testen van de reinheidsspecificaties wordt toegelicht en ook wordt er aandacht besteed aan handling en transport (intern en extern). . Ook wordt er aandacht besteedt aan korte en langere termijn effecten op het gebied van marktbenadering, bedrijfsprocessen, investeringen, opleidingen, kost- en verkoopprijzen.

Na afloop van de cursus Clean voor management heeft u een goed beeld van:

  • Welke reinheidsspecificaties gaan we uitdragen?
  • Welke reinheidsfaciliteiten hebben we nodig?
  • Hoe gaan we de productieketen beheersen?\
  • Hoe gaan we een reinheidscompetentie opbouwen?